Důvodem bylo komunitní setkání, kde se prezentovaly návrhy veřejnosti na oživení této památky. Vše se uskutečnilo díky iniciativě pracovníků projektu Pracovní návyky Fondu dalšího vzdělávání a díky zájmu veřejnosti a vstřícnosti města Toužimi a také podpoře místního infocentra.

Setkání dále ukázalo, že pro místní je tento objekt stále zajímavý, považují jej za dominantu svého města, váží se k němu vzpomínky starší generace z dob, kdy byl kulturním a společenským centrem, a je vnímán také jeho potenciál pro rozvoj cestovního ruchu Toužimi. Zazněly však i návrhy na jeho úplnou, nebo alespoň částečnou demolici.

„Na setkání nakonec dorazilo asi sedmdesát lidí, proběhly také přednášky k zámku, diskuse se starostou města, památkáři a odborníky na udržitelný rozvoj, co lze udělat v současné době pro oživení zámku bez velkých investic, nechybělo ani sousedské občerstvení a pro děti bylo připraveno malování na plátna, která budou instalována do rozbitých oken zámku," uvedl Jiří Schierl, toužimský zastupitel.

Ze setkání vzešlo, že by areál toužimského zámku mohl sloužit například k setkávání, odpočinku a ke kulturním a společenským aktivitám. K tomu by mělo dojít na otevřeném nádvoří. Než se tak stane, musí všemu ale předcházet zajištění bezpečnosti a vyřezání náletů, následně i úprava terénu a bývalého amfiteátru, v další fázi není vyloučeno ani zpřístupnění některých bezpečných částí objektů a jejich vhodné využití. „Diskuse kolem zámku v Toužimi nekončí a budou pokračovat. Organizátoři setkání nyní hledají jak dobré nápady na využití zámku, tak dobrovolníky, kteří by se zapojili do úprav, a také jejich koordinátory, kteří by záměr na oživení zámku dále rozvíjeli, ti se mohou hlásit v toužimském infocentru, nebo přímo kontaktovat komunitního koordinátora Mikuláše Tichého," doplnil Schierl.

Zámek od roku 1998 po dobu přibližně deseti let vlastnil soukromý subjekt, který nejevil o památku zájem. Nové vedení města vysoudilo zámek zpět až v roce 2009, kdy již byly objekty zámku v těžkém havarijním stavu. „Vedení města v současné době uvažuje o komplexní obnově zámku, má již zpracovanou studii, ale potřebných asi 250 milionů na realizaci nemá, stejně jako na realizaci obnovy a přestavby sousedního zámeckého pivovaru. Současné zajišťovací a záchranné práce provádí jen díky výrazné podpoře Karlovarského kraje," dodal.

„Stav Horního i Dolního zámku, tedy objektů, které se v prostranství nacházejí, je dnes takový, že neumožňuje bezpečný pohyb veřejnosti. Vedení města se proto zdráhá podpořit občanskou aktivitu a objekt otevřít k navrhovaným aktivitám veřejnosti. Nicméně není vyloučeno, že po vyjádření patřičných odborníků, úřadů a provedení určitých bezpečnostních opatření bude možno otevřít alespoň ono nádvoří a rozvíjet zde vhodné řízené aktivity, které veřejnost navrhuje," uzavřel zastupitel.