Nařízení se vztahuje na vodu určenou například pro mytí automobilů, zalévání zahrad, hřišť a trávníků, napouštění nádrží nebo bazénů. Opatření vyhlásil Vodoprávní úřad karlovarského magistrátu s platností do odvolání. Platí pro území obcí a měst Toužim, Útvina, Krásné Údolí, Bochov, Štědrá, Žlutice, Verušičky, Čichalov, Chyše a Pšov.

Opatření se týká správního území, která patří k povodí Vltavy, respektive Berounky.

„Důvodem je nejen současné obecná hydrologická a meteorologická situace, ale také téměř nulový přítok do významné vodárenské nádrže Žlutice na řece Střele a možné ohrožení toku a návazných ekosystémů. Ve vodních tocích může mimo jiné dojít ke kyslíkovému deficitu," uvedl mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.
V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje právnické a fyzické osoby na dodržování minimálních zůstatkových průtoků, stanovených příslušnými rozhodnutími, opravňujícími nakládat s vodami. Voda ze studní by pak měla být využívána především pro pitné účely a pro osobní hygienu.
Nedodržení této vyhlášky nebo podmínek v platných povoleních k nakládání s vodami bude řešeno ve správním řízení dle vodního zákona.
Opatření je zveřejněno veřejnou vyhláškou, na elektronické úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary, a to www.mmkv.cz/data/USR_163_DEFAULT/zakaz_odberu_vody_I.pdf