Na slavnostním vyhodnocení, které se konalo 25. ledna, byli vyhlášeni vítězové. Ty vybrala porota v čele se samotným spisovatelem. „Mí spoluautoři obstáli daleko lépe při dopisování pohádky O dvou obrech, ve které rozsoudili spor obrů Eliáše a Griliáše rychlým poznáním, že jde o souboj Eliášova rozumu a chytrosti s velikášstvím a zaslepeností Griliáše,“ uvedl v zaslaném dopise Miloš Kratochvíl.

Prvenství za rychlé rozuzlení obsadila Lucie Bornová ze 2. třídy ZŠ Bezděkov, druhou příčku získaly žákyně náchodského Jiráskova gymnázia Anna Vlčková a Lami Nguyen a na třetím místě skončil třináctiletý Daniel Balcar ze ZŠ Plhov v Náchodě. Cenu za nejvtipnější dokončení pohádky si odnesla Vlasta Hlavatá z Náchoda. Druhou pohádku „Nebezpečná přímluva“ dokončil nejlépe Vojtěch Balcar z primy Jiráskova gymnázia v Náchodě, který se umístil třetí.

Do této literární hry se zapojilo okolo šedesáti dětí, dospělých či seniorů a ukázalo se, že i v této době zůstává žánr pohádky stále přitažlivý a živý.

O dvou obrech

V lese u Obřích hor žili dva obři. Jeden se jmenoval Griliáš a druhý Eliáš. Oba měli sílu tak velikou, že se nemuseli nikoho bát a mohli si žít v klidu a bez obav, že jim někdo ublíží.

Jenže Griliáš Eliáše pořád popichoval: „Pojď, poměříme se! Kdo z nás je silnější, mocnější. Kdo toho víc dokáže!“

Eliáš do nějakého poměřování neměl chuť. Žilo se mu dobře. Na to, co si potřeboval udělat k pohodlí nebo obživě, měl síly dost, a jestli je silnější než Griliáš, mu bylo fuk. Když ale Griliáš s tím poměřováním nepřestával otravovat ani v neděli, tak nakonec souhlasil.

„Zkusíme, kdo z nás vytrhne větší strom!“ navrhl Griliáš.

Chodili lesem sem a tam a zjistili, že největší jsou dva duby, na kterých mají svá opalovadla. Kdysi těm staletým dubům propletli větve tak šikovně, že jejich koruny vypadaly jako obrovská ptačí hnízda, a v nich za slunečních dnů lehávali a opalovali se.

Eliášův dub byl trochu menší. Eliáš byl taky trochu menší obr. Asi o metr na výšku a o metrák, co se váhy týkalo.

„Vytrhnu tvůj dub jedna dvě!“ zasmál se Griliáš a už se k němu hrnul.

„Ale to prohraješ,“ ušklíbl se Eliáš. „Protože já pak vytrhnu tvůj dub a ten je větší!“

„Nééé!“ zavřískal Griliáš, popadl svůj dub, vytrhl ho jako ředkvičku a zahodil ho do hluboké strže.

„Co se dá dělat, vyhrál jsi,“ předstíral zklamání Eliáš. „Větší strom nikde v lese není, tak tě nemůžu překonat. Gratuluju ti.“

Podal mu ruku, jak se to dělá, a myslel, že už bude mít pokoj. Jenže Griliáš byl příliš nadšený svým vítězstvím… „Já to věděl, že jsem silnější! Že jsem mocnější! Že dokážu víc než ty! Ale dám ti ještě šanci. Teď si vyber ty, v čem budeme soutěžit. A potom si to rozdáme v obří rvačce!“

Eliáš chvíli přemýšlel. „Už vím,“ řekl a ukázal na strmou stěnu nejvyšší hory Obřích hor. „Rozběhneme se proti té skále a uvidíme, kdo z nás ji rozbije hlavou.“

Griliáš vykulil oči…

Miloš Kratochvíl


A jak to bylo dál?

Pokračování, které dopsala vítězka soutěže Lucinka, si můžete přečíst na snímku pod článkem. Celou pohádku Miloše Kratochvíla, včetně rozuzlení sporu dvou obrů, vydal v loňském roce Stanislav Juhaňák Triton. Veselé ilustrace k pohádce doplnila Markéta Vydrová.


Vyhlášení výsledků literární soutěže Dopiš pohádku Miloše Kratochvíla.