close zoom_in Zobrazení temných stránek lidského konání vždy najde své příznivce i odpůrce. Ti druzí se ptají: Proč se bolestivě dotýkat ran? Ti první odpovědí: Protože poučení lidé se dokážou lépe ubránit a znalost odvrácené tváře člověka je prvním krokem k boji za lepší svět. Kdo má pravdu? Záleží na úhlu pohledu. A na citlivosti zpracování.

Letopisy zločinu jsou unikátním pitavalem – kriminální případy, jež se skutečně udály, jsou převedeny do poutavých, čtivých příběhů. Bolest je opravdovou bolestí, smrt smrtí, statečnost statečností, varování varováním – a také lidská malost a lhostejnost zde mají reálnou podobu.

Autor skládá nepatetický hold všem bojovníkům se zločinem a zároveň shovívavě nahlíží na složité životní situace pachatelů, kteří se sice uchýlili ke zlému činu, nemusejí však vždy být horší než kdokoli z nás.

Kdo je Roman Cílek?

Patří k nejzkušenějším autorům v žánru objevné a tvůrčím způsobem pojaté literatury faktu. Rodák z Českých Budějovic (1937), žije v Praze. Napsal několik desítek knih nejen literatury faktu, ale i beletrie, z nichž řada získala významná ocenění (například v mezinárodní soutěži o Cenu Egona Erwina Kische či Cenu Miroslava Ivanova). Některé jeho tituly vyšly i v zahraničí, případně posloužily jako předlohy k filmovému nebo televiznímu zpracování. Roman Cílek je spoluzakladatelem a členem vedení dvou tvůrčích organizací: Klubu autorů literatury faktu a české sekce AIEP – mezinárodního sdružení autorů detektivního žánru. Ve středu jeho autorského zájmu jsou pohledy do zákulisí novodobých dějin a otázky zločinu a trestu. V posledních letech vydal například tyto tituly: Holocaust – zřetězení zla; Muž, jehož řemeslem byl zločin; Doživotní ztráta svědomí; Každý, kdo unese oštěp… (válka o Habeš 1935–1936); Agonie, Vyvolenci bohů…?; Čas vítězů, čas poražených; Bratrovrah; Sen o šibenici.

(zdroj: XYZ