Rotrekl získal ocenění za celoživotní dílo. „Samozřejmě z toho máme radost a připojujeme se k blahopřání. Rádi bychom pana Rotrekla zase uvítali v Němčanech,“ uvedl předseda Klubu přátel historie obce Němčany Stanislav Stejskal.

Zdeněk Rotrekl (narozen 1. října 1920) je významný český básník, spisovatel, esejista, literární historik a rozhlasový i televizní scénárista. Svou tvorbu zahájil ve 40. letech minulého století, k jeho učitelům patřil i František Halas.

Jakožto křesťanský autor se dostal do konfliktu s komunistickou mocí. V roce 1949 byl odsouzen k trestu smrti, ten mu byl změněn na vězení, z něhož vyšel až v roce 1962. Později pracoval v uranových dolech. V roce 1968 byl rehabilitován, ale za normalizace působil jako disident a tvůrce samizdatových děl. Je držitelem Řádu T.G.M., Řádu sv. Cyrila a Metoděje a Zahradníčkovy ceny.

Rotrekl nikdy na Němčany nezapomněl, navštívil je například v roce 2002 při příležitosti výstavy fotografií z historie vesnice. Vzpomínky na ni se objevují i v jeho tvorbě, například v básni K Němčanům u Slavkova z cyklu Nezděné město nebo v románu Světlo přichází postupně.

Ocenění předá Zdeňkovi Rotreklovi ministr kultury Václav Riedlbauch na slavnostním večeru v úterý 20. října ve Veletržním paláci v Praze.