Slovo ex libris pochází z latiny a znamená „z knih“. Jedná se o malý ozdobný lístek, který většinou obsahuje název ex libris nebo ex libris. Dále jméno, erb, či monogram objednavatele, výtvarný motiv nebo jiné vyjádření vztahu majitele ke knize. Ex libris se vlepuje do knih, aby připomínalo jejich majitele.

Ex libris jsou prokazatelně starší než knihtisk, objevovaly se již ve středověkých rukopisných kodexech. V počátcích je používali především panovníci, šlechtické rody a kláštery. Jejími tvůrci byli přední umělci té doby Albrecht Durer, Lukas Cranach, Bartel Beham a další. Moderní české exlibris začíná rokem 1868, a to exlibrisem Josefa Mánesa pro rytíře Vojtěcha Lannu Mezi tvůrce ex libris patřili i další význační čeští umělci jako Alfons Mucha.