V pátek 20. ledna se konal u pomníku spisovatelky na Husově náměstí pietní akt, který zahájila státní hymna v podání Dechové harmonie z Náchoda. Vzápětí všechny přítomné občany přivítala moderátorka Helena Skořepová, která připomněla 150. výročí úmrtí nejslavnější české spisovatelky. Poté, co zástupci vedení města Česká Skalice, Muzea Boženy Němcové a spolků položili věnce a květinové dary k piedestalu, vystoupil Milan Horký s projevem o významu jejího života a díla. Zdařilou vzpomínkovou akci s hojnou účastí veřejnosti zakončila četba z Babičky v podání Miloslavy Smetanové.

Křest Sedmera pohádek s autogramiádou

Po ukončení pietního aktu následoval přesun do nedalekého Střediska volného času Bájo. Zde se uskutečnil křest knihy Sedmero pohádek, o jejíž vydání a ilustrace se postarala českoskalická výtvarnice Eva Skořepová. Zájemci si zdařilou publikaci mohli na místě zakoupit a nechat podepsat.

Vzpomínky u hrobu se zúčastnila prapravnučka

Rok Boženy Němcové pokračoval sobotním vzpomínkovým setkáním u hrobu spisovatelky v Praze na Vyšehradě, který se odehrál podle podobného scénáře jako pietní akt u pomníku Němcové na náměstí v České Skalici, který se konal v pátek. Mezi zhruba 80 návštěvníků slavnosti zavítala také prapravnučka Boženy Němcové Irena Petrovičová s dcerou.

Americký klub dam: Božena Němcová dnes

Pak hosté z České Skalice zavítali do Valdštejnského paláce, sídla Senátu Parlamentu České republiky, kde Americký klub dam uspořádal seminář s názvem Božena Němcová dnes. Záštitu nad programem převzal senátor a etnolog Jaromír Jermář. V programu vystoupili například Milena Secká, členka Společnosti Boženy Němcové a předsedkyně Amerického klubu dam, básnířka a spisovatelka Věra Ludíková, nebo třeba kurátor oddělení starších českých dějin Národního muzea Lubomír Sršeň.

Českou Skalici v Senátu reprezentovali ředitel Muzea Boženy Němcové Milan Horký a předsedkyně Společnosti Boženy Němcové Libuše Matějková. Horký promluvil o připravované kompletní obnově expozice muzea a Matějková představila činnost českoskalické Společnosti Boženy Němcové. Program ve Valdštejnském paláci zpestřilo temperamentní vystoupení folklorního souboru Libora, který je složený ze Slováků žijících v Praze. Velmi pěkné vstupy obecenstvo ocenilo vřelým potleskem.

Mše za Boženu Němcovou v Malé Skalici

Lednový program Roku Boženy Němcové zakončila slavnostní mše svatá za spisovatelku v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici, kde se 12. září 1837 mladičká Barunka Panklová provdala za Josefa Němce. Na úvod mše vystoupila členka předsednictva Společnosti Boženy Němcová, která přítomným věřícím připomněla život a dílo spisovatelky. V programu dále zaznělo několik písní v podání chrámového sboru. Mši svatou sloužil pan farář Mons. ICLic. Václav Hegr.

V rámci Roku Boženy Němcové můžete v současné době zavítat na dvě výstavy. V chodbě městské knihovny na Husově náměstí v České Skalici jsou instalovány reprodukce známých i méně známých portrétů spisovatelky. V Regionálním informačním centru pak jsou vystaveny ilustrace Evy Skořepové z nové knížky Sedmero pohádek.

JAN HOLÝ