Zatímco pracuji ze své kuchyně, je lákavé myslet si, že návrat do kanceláře bude znamenat, že se vše vrátí do normálu. Když si ale prostřednictvím videohovorů povídám s klienty, vidím, že mají mnohem větší ambice. To značí touhu veřejnosti po změně.

Autor je ředitel komerčního bankovnictví mezinárodní bankovní skupiny HSBC

Nová zpráva HSBC, Navigator, se zakládá na průzkumu uskutečněném mezi více než 2 600 podniky po celém světě. Ukazuje, že obchodní plány po pandemii slibují ekonomickou obnovu, po které veřejnost touží. Firmy zásadně mění své působení, a to zejména ve třech oblastech.

Pavel P. Kopecký: Černý příběh Bílé Rusi

První oblastí je spolupráce. Vědoma si své odpovědnosti vůči společnosti, třetina firem v reakci na krizi rychle přizpůsobila své produkty a služby, aby se podílely na pomoci potřebným. HSBC nedávno podpořila své klienty, kteří část své produkce přesměrovali na výrobu osobních dezinfekčních prostředků, včetně britského pivovaru Brewdog nebo výrobce chemikálií Fluid Energy Group, který se rychle stal největším kanadským producentem.

Ekonomiku také značně proměňuje druhá oblast – inovace. Ty jsou zásadní pro zvýšení produktivity a růstu v dlouhém období. Nejodolnější podniky investují do technologií za účelem inovací, nikoli pouze do automatizace a snižování nákladů.

Pandemie nabídla letmý pohled do budoucnosti – od videokonferencí po streamovací služby a nakupování online.

Když se před šestnácti lety kvůli propuknutí SARS zavřely obchody v Pekingu, společnost Jingdong Century Trading se přesunula do online prostředí. Nyní je známá jako platforma pro nákupy přes internet JD.com; během této pandemie využila autonomní doručovací roboty a drony, díky čemuž zvýšila své tržby o více než 20 procent.

A jaký je váš názor? Pište prosím na adresu nazory@vlmedia.cz. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.

Třetím motorem změny je přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. Mezi vedoucími pracovníky existuje téměř jednomyslný závazek k budování podnikání na základech, které více zohlední životní prostředí. Tento závazek znamená dlouhodobou obchodní příležitost, a proto 85 % podniků uvádí udržitelnost jako jednu ze svých hlavních priorit.

Díky největší hospodářské výzvě za poslední generaci se tedy podniky snaží o větší spolupráci, inovativnost a udržitelnost. I nadále je aktuální počáteční cíl politických představitelů, který by umožnil vybudovat ekonomický most mezi světem před pandemií budoucností po ní. Firmy dokázaly, že jsou odolné vůči otřesům. Otázkou ale stále zůstává, jak bude vypadat ekonomika, jež ze současné situace vzejde.

Pavel P. Kopecký: Zánik domu Simpsonových

Během současné krize banky fungovaly jako zprostředkovatelé toků miliard dolarů, aby tak lidem i podnikům zajistili dostatek peněz pro jejich existenci a provoz. Další krok pro návrat k prosperitě vyžaduje financování provozních změn. Nabírání nových zaměstnanců a modernizace vybavení podnítí inovace a přinesou i vyšší životní úroveň. Finanční trhy i politiku ale ohrožuje krátkozrakost. Přílišná zadluženost totiž může dále brzdit investiční aktivitu po pandemii. Proto by měli politici i podniky myslet především dále do budoucna.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.