Oživení ekonomik po celém světě je obrovská výzva, zároveň ale i historická příležitost. Snaze o nalezení nejkratší cesty k opětovnému růstu se stěží vyhneme. To by ale mohlo vyústit v krátkodobé investice do odvětví s velkou uhlíkovou stopou, obzvláště v rozvíjejících se trzích. Dosažení cílů Pařížské dohody o klimatu by se tak na míle vzdálilo a v budoucnu bychom mohli čelit mnohem horší klimatické krizi.

A jaký je váš názor? Pište prosím na adresu nazory@vlmedia.cz. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.

Když namísto toho s rozmyslem investujeme biliony dolarů, které vlády po celém světě slíbily k oživení ekonomik, a urychlíme přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, můžeme si vybrat budoucnost  s dlouhodobě udržitelným růstem.

Petr Kolman: Slepice a klece aneb Rovné podmínky v celé EU

Máme nyní možnost ve velkém financovat pokrok v oblasti environmentálních technologií a pokrýt velké počáteční náklady. Tím vybudujeme i odolnější světovou ekonomiku, protože nebudeme tolik vystaveni dopadům klimatické změny.

HSBC se rozhodla využít své velikosti, rozsáhlé sítě a vlivu, aby hrála co nejdůležitější roli při vytváření udržitelnějšího ekonomického růstu.

Autor je ředitelem udržitelného financování mezinárodní bankovní skupiny HSBC

Plně podporuje sedm priorit vytyčených ETC. Jde o to, aby oživování ekonomiky vedlo k udržitelnému růstu. Nejefektivnější cestou, jak podpořit zelenější ekonomiku, je výrazně snížit náklady na financování projektů zaměřujících se na životní prostředí. K tomu patří i zaměření se na investice do systémů obnovitelné energie, zelené infrastruktury a inovací aktivit, které vytvářejí méně emisí.

HSBC  si  uvědomuje i důležitost podpory snížení emisí v těžkém průmyslu a odvětvích s vyšší uhlíkovou stopou bez zbytečné destabilizace. V souladu s prioritami ETC chce směrovat síly k podpoře a urychlení přechodu k systému snížených emisí v těžkém průmyslu, jako např. automobilovém či fosilním.

 HSBC chce využít nástrojů globálního obchodu a dodavatelských řetězců k usnadnění investic do udržitelných projektů a postavit místní finanční centra s důrazem na udržitelné financování. Na rozvíjejících se trzích, u kterých bude tento přechod nejsložitější, se zaměří na oblasti s nejvyšším přínosem.

Pavel Kopecký: Babiš i opozice po covidu – a před krizí

Covid-19 si vybral vysokou daň, ale poskytl nám šanci zastavit se a zvážit dostupné možnosti. Naše budoucí sociální a ekonomické blaho závisí na zdravém životním prostředí, což vyžaduje značné investice a dlouhodobou perspektivu. V bankovnictví zvažujeme riziko a výnos. Tato investice nabízí podle mě výnos naprosto zásadní: čistší, spravedlivější, prosperující a udržitelnější budoucnost.

Pokud restartujeme ekonomiku zeleně, nepřipravujeme pouze půdu pro opětovný, ale pro trvalý růst.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.