Jakmile se ochrana přírody stala politickou agendou a globálním byznysem, odcizila se lidem, kterým původně ležela na srdci, tedy těm, kteří v přírodě žijí. Aktivisté se v očích veřejnosti stali potížisty. Politici pro ně jízlivě navrhují zřídit rezervace bez civilizačních vymožeností. A když se nyní s napětím čeká, zda USA odstoupí od úmluvy o ochraně klimatu, problém tkví v tom, že kompromis dojednali politici, lobbisté, ekonomové a finančníci, nikoli milovníci přírody. Ti by společnou řeč našli snadno, neboť by se na ochraně přírody nesnažili vydělat a ani by je nenapadlo, že by na ochraně přírody šlo prodělat.

Příroda uspořádaná člověkem k jeho užitku se bez ekologických aktivistů obejde. Když to my lidé s drancováním přírody přeženeme, příroda se nás zbaví. Místo ochrany přírody je třeba kultivovat lidi. Zachránit člověka před člověkem.