Ano

Erika Sedláčková: Obce musí mít nástroj, jak udržet veřejný pořádek

Chodník je podle zákona určen pouze pro chodce. Ve městě Litvínově problém se sezením lidí na chodníku nemáme a já si nejsem vědoma, že by obdobný problém řešila jiná města, proto nevidím důvod, proč legislativně upravovat zákaz sezení na chodníku. Jiná situace je na druhou stranu se sezením na stavebních částech a zařízeních, které k takovému účelu nejsou určena. Patří mezi ně například palisády, zídky a zábrany, odpadkové koše a podobně. V takových případech se domnívám, že by obce v České republice měly mít možnost ve svých obecně závazných vyhláškách zákaz sezení zakotvit. Obce tak mohou reagovat na místní podmínky a předcházet jevům, které narušují  veřejný pořádek, vzhled města a veřejnou zeleň.

Autorka je 1. místostarostkou města Litvínova za KSČM

Ne

Jan Chvojka: Města nebudou přívětivější

Jakkoliv chápu důvody, vedoucí některé severočeské obce k prosazení této vyhlášky, nemůžu se s ní při nejlepší vůli ztotožnit.

Jako právníkovi se mi podobný příkaz zdá být na hraně ústavnosti a jako občan si myslím, že pokud by platil všude, naše města by přívětivější rozhodně nedělal. Dodržování veřejného pořádku či ochranu městské zeleně přece nevyřešíme tím, že nakážeme lidem, kde sedět mohou a kde ne.

Představuji si nic netušícího turistu, který se se zmrzlinou opře o kraj kašny, puberťáky na zídkách, či maminky s dětmi piknikující v parku a strážníka, který by vůči nim měl dle této vyhlášky ihned zakročit. Samozřejmě teď trochu přeháním, ale jak účelná ta vyhláška může asi být, když sami její navrhovatelé říkali, že bude hodně záležet na benevolenci strážníků, kdy a vůči komu vyhlášku aplikují.

Faktem je, že lidí, kterým základní pravidla slušného chování nic neříkají, spíše přibývá. Ale i právě proto jsme loni novelizovali přestupkový zákon, který obcím dává větší možnosti zasáhnout vůči těm, kteří třeba ruší noční klid, či problematizují občanské soužití. Nekomplikujme si život dalšími a dalšími zákazy. Zákazy, které v jednom městě platí a ve vedlejším už ne, ba co víc -  v rámci jednoho města v jedné čtvrti si v parku v klidu sednete a o pár ulic dál vás už „četník staví do haptáku“? Doporučoval bych spíše využít zákonných možností, které máme k dispozici.

Autor je ministrem pro lidská práva za ČSSD