ANO: DOMINIKA POSPÍŠILOVÁ

Konec resortním třenicím

Doba vodního blahobytu skončila, stát na to musí zareagovat a změnit svůj přístup. V minulosti se kvůli rozdělování politické moci kompetence k vodě roztříštila mezi pět ministerstev. Při privatizaci došlo k neuvěřitelnému roztříštění vlastnické struktury oboru vodovodů a kanalizací. Kontrola ze strany státu stále nedostačuje.

Řada subjektů svůj vodohospodářský majetek neobnovuje, prohlubuje dluh na infrastruktuře, nevytváří dostatečné rezervy na jeho obnovu. Ztráty vody v síti se snižují jen pomalu. Na druhé straně vodárenské podniky vyvádějí dividendy do zahraničí, za minulý rok to bylo zhruba 1,7 miliardy korun. Cena vody pro občany přitom za třicet let vzrostla v řadě regionů stonásobně. Vzhledem ke kupní síle obyvatelstva u nás voda rozhodně není levná, a proto nyní jako první krok snižujeme DPH.

Řeka Odra - Ilustrační foto.
Kanál Dunaj-Odra-Labe se vyplatí, tvrdí studie. Vyjde na stovky miliard

Kvůli všem těmto problémům jsem do programového prohlášení vlády prosadil téma založení jednoho centrálního vodního úřadu tak, jako to mají v Izraeli. Tam nemají problém se suchem a voda je tam levnější než u nás! Do tohoto úřadu by přešly stávající kompetence z ministerstev financí, zemědělství, životního prostředí a dalších. Tedy žádný super úřad, jak se uvažovalo v minulosti, ale obdoba ERÚ, akorát pro vodu. Byl by to odborný a politicky nezávislý orgán a přešli by do něj stávající úředníci.

Myslím, že je načase zapomenout na resortní třenice a obléknout si národní dres.
 
Autorka pracuje na ministerstvu životního prostředí.

Rybník Lipiny v Modřanech. Ilustrační foto
Kdo bude vládnout nad vodami? Úřady se přou

NE: VOJTĚCH BÍLÝ

Další úřad je zbytečný

Na ministerstvu zemědělství vznikl v roce 2015 Odbor dozoru a regulace vodárenství, a to právě pro posílení vodohospodářské regulace, což nám doporučovala i Evropská komise. Posílení regulace bylo i jedním z úkolů v programovém prohlášení tehdejší vlády. Ta pak na základě nezávislé studie rozhodla o vzniku odboru s požadovanými kompetencemi a úkoly a zároveň o zřízení meziresortního koordinačního subjektu, Výboru pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací.

Zámek Červená Lhota.
Červená Lhota je bez vody, rybník je plný bahna

Studie zkoumala i možnosti vytvoření nového regulačního úřadu, ale to pak označila v podstatě za velmi rizikové a nákladné i proto, že pod MZe spadá převážná část činností ve vodním hospodářství, včetně vodovodů a kanalizací. S tím plně souhlasila i EK. Tento stav regulace je výsledkem vývoje státní správy po roce 1989, kdy došlo k vyváženému rozdělení kompetencí ve vodním hospodářství zejména mezi resorty MZe a MŽP. Toto rozdělení považujeme za správně nastavené z důvodu rozdílných pohledů na problematiku vodního hospodářství.

Relativně nová instituce, v úvodu zmíněný odbor, plní požadované národní i evropské úkoly a není důvod, proč by měl vznikat další úřad za nemalých nákladů. Ve vodním hospodářství potřebujeme naléhavě peníze například na zabezpečení pitné vody či zadržení vody v krajině, ne na další úřad a úředníky.
 
Autor pracuje na ministerstvu zemědělství.

V průběhu let vyzdvihli potápěči ze dna jezera některé artefakty
Středověká obec Dolní Vltavice možná znovu vystoupí na hladinu