ANO: JIŘÍ KOŽELOUH

Mýto by mělo být všude

Mýtné pro nákladní dopravu má smysl rozšířit nejen na silnice první třídy, ale i na všechny ostatní. Pokud chceme zabránit kamionům v objíždění placených úseků přes obce a omezit neudržitelné převážení zboží sem a tam, je tento krok nezbytný.

Sazby mýtného je však také nutné zvýšit, mělo by nejen přinášet peníze do rozpočtu na opravy silnic, ale především motivovat k přesunu zboží ze silnic na železnici. A ještě důležitější je motivace k místní výrobě a spotřebě, která nevyžaduje tolik spálené ropy. Nejde o teoretický problém. Emise skleníkových plynů z dopravy vzrostly v ČR od roku 1990 nejvíce ze všech států EU. Vědecká varování před dopady změny klimatu jsou čím dál naléhavější a nepříznivý trend emisí z dopravy je tedy potřeba co nejrychleji zcela obrátit. Snižovat množství kamionů na silnicích je jedním z řešení.

Výnosy z mýta by měly plynout do rozvoje nákladní železniční dopravy, aby se ještě víc podpořil přesun ze silnic. Tak to dělají například Švýcaři. Zbývá dodat, že nejde jen o to, že vlaky jsou ekologičtější, ale i o bezpečnost a pohodlí řidičů osobních aut. Každý, kdo jel po dálnici D1 a uvízl v koloně kamionů či se setkal s kamioňákem závodníkem, ví, o čem je řeč.

Autor je programový ředitel Hnutí Duha.

NE: DAN ŤOK

Větší rozšíření by nemělo smysl

Na úplně všech silnicích I. třídy by mýto být nemělo a nikdy jsem nic takového ani neprosazoval. Rozhodnutí o rozšíření mýta na některé silnice I. třídy vzešlo z koaličních jednání, ve kterých tehdejší vedení sociální demokracie prosazovalo rozšíření mýta na všechny silnice I. třídy. 

Výsledných zhruba 900 km je kompromis, na kterém jsme se nakonec dohodli. Osobně bych dal přednost rozšíření polovičnímu nebo ještě menšímu.

Současné vedení sociální demokracie již na zpoplatnění dalších úseků netrvá. Vypsat nový tendr už ale z časových důvodů nebylo po volbách možné, a proto jsme krajům nabídli, aby se samy rozhodly, zda chtějí na úsecích, kam bude mýto nově rozšířeno, nulovou sazbu, která vyloučí možné objíždění mýta po silnicích nižších tříd.

Myšlenka zavedení mýta na všech silnicích I. třídy je založena především na obavě, že každé rozšíření mýta na určitou část komunikací může vést k objíždění zpoplatněných úseků. Pokud se zpoplatní úplně všechny silnice, pak už objíždění nemá smysl. Namísto ekonomické funkce mýta tak dostane přednost funkce regulační. Náklady na výběr takového mýta na úplně všech silnicích by ale byly vynaloženy neefektivně.

Autor je ministr dopravy.