ANO: ADAM VOJTĚCH (ministr zdravotnictví)

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch poskytl v Praze rozhovor Deníku.Zdroj: Archiv VLP / Šťastný VladimírVýjimky jsou správná cesta

Zaměstnávání ukrajinských lékařů nabízí jednu z možností, jak řešit nedostatek zdravotnického personálu v Česku, zejména v pohraničních oblastech. Ministerstvo dlouhodobě odmítá kritiku ze strany České lékařské komory, která vytváří mylný dojem, že ministerstvo pouští do systému nekvalifikované pracovníky a ohrožuje zdraví občanů. To zásadně odmítáme.

Ministerstvo vydává (zákonem umožněné) mimořádné roční povolení ukrajinským zdravotníkům, kteří v nemocnicích pracují výhradně pod přímým dohledem odborníka. Cílem je urychlit jejich začlenění do českého systému zdravotnictví, a ulevit tak přetíženým zdravotnickým zařízením.

Právě nedostatek personálu totiž může vést k omezení zdravotní péče, a tedy i ohrožení zdraví občanů. Během tohoto jednoho roku získají zahraniční zdravotníci zkušenosti a zdokonalí se v českém jazyce. Ujišťuji, že pro soustavný a dlouhodobý výkon příslušného zdravotnického povolání na území Česka je a vždy bude bez výjimky vyžadováno úspěšné složení aprobační zkoušky.

Ministerstvo zdravotnictví považuje bezpečnost pacientů, a tedy udržení vysoké úrovně českého zdravotnictví, za zcela neoddiskutovatelné a za naprostou prioritu.

NE: MILAN KUBEK (šéf lékařské komory)

Milan KubekZdroj: čtkHazard se zdravím občanů

Na problém stárnutí a nedostatku lékařů upozorňujeme politiky marně již patnáct let. Personální devastace nemocnic, ke které došlo kvůli tomu, že politici znemožnili komoře nemocnice kontrolovat, je problém. Řešením však není zaměstnávání cizinců, kteří neumí pořádně česky a jejichž odborné znalosti nebyly prověřeny aprobační zkouškou. Pan ministr by se jistě nenechal ošetřovat někým, s kým by se nedokázal domluvit a u kterého by si nebyl jistý, zda je to opravdu erudovaný lékař. A mně vadí ten papalášský přístup.

Lékařské fakulty v rámci EU musí splňovat určité standardy. U škol z ostatních zemí to neplatí. Proto tito cizinci nemohou podle zákona pracovat jako lékaři, ale musí až do složení aprobační zkoušky působit jako medici a vykonávat jen odbornou praxi pod přímým vedením kvalifikovaného lékaře. Pokud tuto podmínku nesplní, jde o závažné porušení zákona.

Ředitelé nemocnic, hejtmani i pan ministr tvrdí, že zákon dodržují. Pokud by to byla pravda, čím si máme vysvětlit to, že se brání tomu, aby komora nemocnice zkontrolovala. Pokud je vše v pořádku, pak přece není co skrývat. Kdo má pochybnosti, zda je jeho lékař z ciziny uznaným lékařem, může si to zkontrolovat v „Seznamu lékařů“ na www.lkcr.cz.