ANO – Jana Černochová: Je to krok správným směrem

Přijetí této novely, která v rámci zákonných pravidel přiznává občanům ČR právo nabývat, držet a nosit zbraň i k naplňování úkolů zajišťování bezpečnosti ČR, považuji za krok správným směrem. Legální držitelé zbraní jsou si dobře vědomi toho, že držba zbraně s sebou nese i velký díl odpovědnosti, a jsou to v drtivé většině příčetní a zákona dbalí lidé. Proto se domnívám, že tito lidé zasluhují důvěru státu a že je v pořádku tuto důvěru takto symbolicky deklarovat.

Novelu zároveň považuji za opěrný bod, ze kterého můžeme vycházet při implementaci tzv. Odzbrojovací směrnice EU tak, abychom co nejvíce zmírnili její negativní dopady. Je třeba si přiznat, že tato novela nepovede k zastavení této absurdní regulace, ale je určitým prvním krokem k tomu, aby největší nesmysly v ní obsažené drtivým způsobem nezasáhly legální držitele zbraní v ČR.

Bezpečnostní sbory a ozbrojené síly musí být vždy tím hlavním pilířem garance bezpečnosti a obrany našich občanů. Není však v silách žádného státu, aby policista stál na každém rohu 24 hodin denně. Mnozí legální držitelé zbraní se věnují sportovní a taktické střelbě nebo například prošli výcvikem ozbrojených složek státu a mají tak předpoklady pro to, aby mohli aktivně v případě hrozícího nebo trvajícího útoku adekvátně zasáhnout. Obava, že se zde vytváří prostor pro ozbrojené domobrany nekontrolovatelné státem, je lichá. Naopak tato změna může vést k další zákonné úpravě, která prohloubí spolupráci se střeleckou komunitou a umožní využít její schopnosti pro účely obrany a bezpečnosti naší země. Držitelé legálních zbraní budou i nadále pod bedlivou kontrolou státu, zda splňují potřebné požadavky na držení zbraně.

Cílem boje proti nesmyslné regulaci zbraní není to, aby bylo právo na legální držbu zbraní rozvolněno, a aby se zvýšilo množství zbraní mezi lidmi, ale pouze to, aby byl zachován status quo a aby nebyli trestáni ti, kteří dodržují pravidla hry. Drakonické regulace legální držby zbraní nejsou prevencí terorismu, ani kriminality, spíše naopak. Pokud se bude chtít legálně ozbrojený občan stát v budoucnu aktivní součástí bezpečnostního systému země, měl by k tomu mít možnost. Pevně věřím, že se i Senát připojí k názoru Poslanecké sněmovny.

Autorka je poslankyní ODS a expertkou strany na obranu.

NE – Michal Berg: Na to si platíme policii

Je logické, že někteří lidé státu nedůvěřují a pokládají za důležité ochránit sebe a své blízké tím, že si pořídí zbraň. Můžeme vést diskusi o tom, jaký to má smysl v zemi, která je šestá nejbezpečnější na světě a počet obětí násilných trestných činů plynule klesá už více než 20 let. Pokud ale někdo i tak pociťuje ohrožení, může za splnění přesně daných zákonných podmínek zbraň vlastnit.

Je ale absurdní, pokud je do ústavního zákona doplněno právo občanů na nošení zbraně za účelem „zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti a ochraně územní celistvosti“. Vždyť to jsou základní úkoly státu, jeho policie a armády! Od toho si je platíme a od toho mají příslušné pravomoci. Vyspělost země se nepozná podle toho, jak moc berou spravedlnost a ochranu státu do rukou její občané, ale podle toho, jak funkční a přiměřené jsou její bezpečnostní složky. Čím méně jsou vidět, čím lepe pracují a čím méně při výkonu své služby omezují běžný život v zemi, tím lépe.

Pokud ministr vnitra Chovanec prosazuje ústavní zákon o ochraně státu zbraněmi občanů, dává tím jasně najevo nikoli umanutý odpor proti směrnici EU o nošení zbraní, jak si sám myslí, ale svoji vlastní neschopnost zajistit bezpečnost občanů. Pokud se občané chtějí více zapojit do obrany státu, možností mají mnoho. Mohou jít na dobrovolná vojenská cvičení, mohou se stát členy aktivních záloh. Pro obranu země jsou takto vycvičení dobrovolníci mnohem smysluplnější než zbraně doma ve skříni. 

Obranu země má na starosti armáda, vnitřní bezpečnost policie. Mezinárodní bezpečnost navíc posiluje zapojení do evropských a světových struktur – čím více budeme hospodářsky i jinak integrovaní s vyspělými evropskými zeměmi, tím méně lákavějším terčem budeme. Čím více budeme mít vzdělané a ekonomicky zajištěné obyvatele, tím méně budou podléhat extremistickým ideologiím a nenávistné propagandě. Bezpečí nám totiž přináší ne zbraně, ale vzdělání, důstojné životní podmínky a aktivní role naší země v Evropě.

Autor je místopředsedou Strany zelených