ANO: LUBOMÍR CHUDOBA

Léky musí být pacientům dostupné bezpodmínečně 

Pacientům musí být zabezpečen okamžitý výdej léků v jimi svobodně zvolené lékárně. 

S doplatkem nulovým nebo stejně nízkým ve všech lékárnách. Pouhé zkopírování slovenského modelu tento ale cíl nezajistí. 

K předloženým tezím MZ pro novelu zákona o léčivech má proto Česká lékárnická komora zásadní připomínky, s tím, že své finální stanovisko můžeme vyjádřit až po předložení paragrafového znění novely. 

Za účinnou, a zcela dostatečnou regulaci reexportu, považujeme kompetenci držitele registrace (výrobce) vývoz svých přípravků z ČR zakázat. Dostupnost léků pro pacienty bude určitě zajištěna zároveň s nově definovanou povinností pro výrobce dodávat do ČR kontinuálně dostatečné množství léčivých přípravků. 

Současný model DTP distribuce přes jediného, monopolního distributora tak ztratí jakýkoli smysl a musí být zrušen. Léčivé přípravky pacientům nezajistí a jen ohromně komplikuje a prodražuje práci lékárníků. 

Případné zavedení emergentního systému musí být vyhrazeno pro zcela výjimečné situace a výrobci jej nesmí zneužít k běžné distribuci léčiv.

Autor je prezident České lékárnické komory.

NE: ADAM VOJTĚCH 

Katastrofa nehrozí

Katastrofické scénáře lékárníků o prázdných regálech je nutné vnímat s rezervou. Podle informací lékového ústavu jich z avizovaných 170 chybí bez možnosti náhrady jiným lékem jen 13. Nicméně i to považujeme za problematické, neboť jsme si vědomi toho, že řadě pacientů mohou tyto nedostupné léky způsobovat komplikace. Právě to řešíme novelou zákona o léčivech, jež zajistí dostupnost léků v lékárnách pro naše pacienty. 

Mechanismy dané současnou legislativou, která vznikla poslaneckým přílepkem bez účasti ministerstva, se totiž ukazují jako nefunkční. Nový model emergentního zásobování přenáší povinnost dodat do lékárny potřebný lék přímo na výrobce. Ti budou muset zajistit, že pacientovi s platným receptem bude lék hrazený ze zdravotního pojištění, který lékárna nemůže obstarat standardní distribuční cestou, dodán do dvou pracovních dnů ode dne přijetí objednávky do jakékoliv lékárny v ČR. 
Pokud výrobce tuto povinnost nedodrží, hrozí mu vysoké pokuty. Systém navíc efektivně zabrání vývozu léků do zahraničí za účelem zisku na úkor českých pacientů a bude pro lékárny administrativně a finančně nenáročný. Na Slovensku se tento model osvědčil a ukazuje se, že se týká jen malého zlomku objednávek. Věřím, že systém zafunguje i u nás.

Autor je ministr zdravotnictví.