ZATÍM NE, ALE

MIROSLAV TOMAN

Není to možné, není je kam dát

Jsme si vědomi toho, že část veřejnosti po plošném zákazu chovu těchto zvířat volá, to ale bohužel není možné. Alespoň v tuto chvíli ne. Nevíme totiž, co by se se zvířaty v těchto chovech stalo. Nemáme je kam dát. Velké šelmy se přitom dožívají poměrně vysokého věku.

Bude se proto kvůli nic stanovit určité přechodné období, ve kterém budeme muset najít vhodné místo pro zřízení záchytné stanice, kam by se později mohla tato zvířata umístit.

Tady by pomohlo, kdyby se k tomuto účelu použily pozemky a objekty, které jsou v majetku a ve správě Státního pozemkového úřadu a některých dalších organizací.

Bude to sice stát větší finanční náklady, fyzickému i psychickému strádání zvířat ale musíme zabránit.

Současně připravujeme novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, která podmínky chovu velkých šelem zpřísní.

Něco jiného jsou takzvané „kontaktní chovy“ neboli mazlicí koutky. Ty je potřeba podle mne zakázat.

Autor je ministr zemědělství.

NE

JIŘÍ ŽÁK

Jedná se jen o pár případů

Já bych nic nezakazoval. Nedá se na základě jednoho nebo dvou případů, které se objevily v médiích, generalizovat, že všichni chovatelé dělají něco špatně. Politici jsou často neschopní a nedokážou tyto případy řešit. Vypadají pak v televizi neschopně a to je důvod, proč radši navrhnou zákaz.

Místo plošného zákazu bych proto spíš apeloval na úřady, které mají dohled nad chovy na starosti, aby začaly týraná zvířata skutečně odhalovat a postihovat. Mediálně známý případ pana Berouska totiž neodhalila Správní veterinární správa, která má chovy tygrů kontrolovat, ale Česká inspekce životního prostředí spolu s celníky a policií. Takže někdo, kdo vůbec neřeší týrání zvířat jako takové. Jinak se může stát, že časem zakážeme chov šelem, čímž ale jenom dosáhneme toho, že se přesunou do ilegality a zůstanou bez kontroly úplně.

Pokud jde o mazlicí zoo, tak si sice nemyslím, že jsou velké šelmy k takovému zacházení vhodné, ale ani tady bych nic generalizoval a nezakazoval.

Autor je veterinář.