ANO: ZDENĚK MROZEK

Lákejme cizince platící „na dřevo“

Stát by se měl hodně snažit o to, aby do Česka nalákal co největší počet cizinců platících „na dřevo“. Zdravotnictví je u nás na vysoké úrovni, navíc je bezpečné. Proč toho nevyužít?

Ošetření za přímou úhradu by se proto měla umožnit nejenom v soukromých klinikách, ale i ve veřejných nemocnicích. Peníze, které by si takto nemocnice vydělaly, by se pak mohly použít na péči o české pacienty. Pomohlo by se všem.

Ostatně vyřešit by se tím mohl ještě jeden palčivý problém: neutěšená personální situace v příhraničních nemocnicích s Německem. Dnes jsou tyto nemocnice personálně zdevastované, nikdo tam nechce pracovat.

Jedním z důvodů je to, že se řada zařízení překlápí na obyčejné „eldéenky“, což není pro doktora ani trochu motivující prostředí. Kdyby ale tato zařízení začala nabízet kvalitní medicínu pro bohatou zahraniční klientelu, cestu by si tam jistě našel i lékař z Prahy.

Přilákalo by ho podnětné a motivující prostředí. Pro nemocnici v daném regionu by to byla záchrana. A čeští pacienti z nejbližšího okolí by se znovu měli kde léčit. 

Autor je viceprezident České lékařské komory.

ANO, ALE: LUBOŠ OLEJÁR

Lékaři nesmějí upřednostňovat platící cizince

Nejsem proti tomu, aby stát umožnil cizincům zaplatit si nějaké to ošetření v českých veřejných nemocnicích. Podobné věci se už dávno dějí například v lázeňství.

Tam jsou také dostupné služby pro pacienty, kteří čerpají lázeňskou péči za úhradu z veřejného zdravotního pojištění, vedle služeb, které jsou pro bohaté zahraniční klienty za přímou úhradu.

Když přijde Saúdský Arab, tak ať si za péči českých lékařů klidně zaplatí, když chce. Zařízení si alespoň pořádně vydělá. Peníze pak poslouží i českým klientům.

Než se to ale umožní, mělo by české ministerstvo zdravotnictví vydat závaznou metodiku, podle které by se postupovalo.

Tato metodika by měla zajistit hlavně to, aby čeští lékaři neupřednostňovali přímo platící cizince na úkor českých pacientů. Aby se neprotahovaly čekací doby našich pacientů.

Protože každá nemocnice, která zápasí o peníze, by samozřejmě mohla být v pokušení dát přednost zahraničnímu pacientovi platícímu „na dřevo“ před českým pacientem.

A s tím bych tedy rozhodně nesouhlasil.

Autor je prezident Svazu pacientů.