Pekař smí odmítnout upéct dort. Tedy pokud je na něm cukrkandlový nápis o podpoře manželství gayů a dotyčný živnostník s tím nesouhlasí. Rozhodl tak Evropský soud pro lidská práva irský případ vlekoucí se od roku 2014.

Pražská právnická fakulta zřídila internetovou platformu a úřad „ombudsmana“. Reagovala na stížnost dvou studentek. Ty loni v prosinci vyprovokovala přednáška advokátky a publicistky Kovářové. Zjednodušeně řečeno v ní mluvila o tom, že ženy nebyly v dějinách jen oběťmi, ale začasté muže ovládaly.

Co mají oba případy společného? Vážné, bolestné téma se stává kvůli nedostatku rozumné úvahy trapnou karikaturou. Bohužel se můžeme obávat, že ta se stane myšlenkovým prostředím světa blízké budoucnosti.

I když by se mohlo zdát, že pře gayů o rovnoprávnost je dávno vyhrána, není tomu tak. Pro většinu často představují cosi nenormálního, byť se o tom už dnes nesluší mluvit. Naprosto lze chápat jejich citlivost. Nechtějí být druhořadými lidskými bytostmi. A samozřejmě nejsou.

A rozumět lze i genderové přecitlivělosti na právnické fakultě. Tím spíš, že byla rejdištěm bývalého poslance Dominika Feriho. Jakýkoli sexuální útok je jedna z nejzavrženíhodnějších ohavností. Studentky mohou být velmi podrážděné tím, co považují za schvalování takové ničemnosti.

Jenže stejnou váhu má právo pekaře péct dorty podle svého. A právo moudré ženy vidět svět po svém a mluvit o něm. Menšiny, slabší a utlačovaní mají nárok na ochranu a podporu. Nesmějí se ale stát tyrany ostatních.