Právě to mají zajistit připravované zákony o odpadech. Ty lze bez nadsázky vnímat jako vlajkovou legislativu ochrany životního prostředí a výsledek rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu práce ministra Brabce v tomto volebním období. 

Žádný z předchozích ministrů životního prostředí neprožíval luxus sloužit dvě volební období za sebou, a tak by se dalo očekávat, že stávající ministr tuto nespornou výhodu v problematice odpadů zúročí. Bohužel, opak je pravdou.

Brabec proti sobě svým návrhem sjednotil úplně všechny. V praxi to znamená, že ministerstvo životního prostředí musí vypořádat rekordních 3000 námitek a připomínek uplatněných dotčenými orgány v meziresortním řízení. 

Jde přitom o námitky týkající se samotné podstaty návrhů zákonů. Celkově zůstávají po takovém výsledku jen rozpaky a člověk si klade otázku, proč to tak zoufale drhne!

Tvůrcům přitom mohla pomoci odpadová strategie státu, závazné unijní předpisy nebo dobrá praxe ze zahraničí, kde už podobná legislativa existuje. Nic z toho se pravděpodobně nestalo, a tak se dá předpokládat, že bude i tento Brabcův návrh odpadové legislativy stejným odpadem jako ten z roku 2016.

Autor je starostou obce Modrava na Šumavě

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.