Ačkoliv se Brabec holedbá, jak jsme na tom v nakládání s odpady v porovnání se zbytkem Evropy výtečně, pravdou je, že odpadové hospodářství je v hluboké krizi. Ve výkaznictví sběru a třídění odpadu jsme jistě na evropské špičce, ale v jeho využívání jsme na samém chvostu.

Za optimální způsob likvidace komunálního odpadu lze považovat jeho energetické využití ve spalovnách. Ty u nás měly v plánovaném střednědobém horizontu vyrůst jako houby po dešti. Díky Brabcově krátkozraké politice ale nevyrostla ani jedna. Ani pracně vytříděný odpad u nás neumíme zpracovat, a tak jsme odkázáni na zahraniční odběratele. Ekologie pak úpí pod smogem z asijských trajektů přepravujících naše plasty přes půl zeměkoule, aby na oplátku mohly náš trh zaplavit závadnými výrobky z nich. A protože ani tam už o naše plasty nestojí, skončí nejspíš drtivá většina odpadu na skládce.

Skládkování se nám ale od roku 2024 zatraceně prodraží, protože nás za něj čekají z Bruselu obří pokuty. Situaci pak Brabec vyřešil zkrácením možnosti skládkovat a směšným zákazem uchošťourů! Občany to ovšem začne zajímat až v okamžiku, kdy mnohonásobně stoupne cena za skládkování jejich odpadů.

Autor je starosta Modravy.

#clanek|3738628