Co patří do žlutých kontejnerů, dnes už dobře ví každé malé dítě. A nebojí se tam plastový odpad odnést, protože tyto popelnice jsou již ve městech i na vesnicích bezmála na každém rohu. Většinu obsahu pytlů s plastovým odpadem tvoří běžně právě PET lahve, obvykle doplněné dalšími umělohmotnými obaly.

Otázkou však je, zda by je tam byli Češi ochotni i nadále odnášet, kdyby se plastové láhve vracely v nových automatech u obchodů. Na zkušenosti ze zahraničí se spoléhat nelze – někde se zavedení zálohování vyplatilo více, jinde méně.

Úřady změna neláká, protože nyní s přehledem plníme cíle, které si Evropská unie v recyklaci stanovila. Můžeme se ptát, co se stane v dlouhodobějším výhledu, až přílišné používání plastů zhorší naše životní prostředí ještě více. Možná nebude tak důležité, která varianta zvítězí. Hlavně jde o to, aby nám všem plastový odpad pěkně cirkuloval a nekončil na skládkách nebo ve spalovnách.