Rektor UK Tomáš Zima asi posté vysvětloval, jak probíhá řízení, jež končí formálním aktem jmenování profesora. Tento proces má jasně daná kritéria, profesionální i morální kvality uchazečů posuzují desítky v daném oboru graduovaných lidí. Nakonec o oprávněnosti návrhu hlasuje Vědecká rada UK, která má 69 členů, a to i z mnoha externích prestižních pracovišť.

Jak zdůraznil prorektor UK, ústavní právník Aleš Gerloch, prezident ani premiér, kteří podepisují jmenovací dekrety, tu nejsou od toho, aby korigovali rozhodnutí akademické obce. Mají jen jakousi supervizi nad schvalovací procedurou. Ta proběhla řádně. Gerloch to vědět musí, neboť je prorektorem pro akademické kvalifikace, kam toto řízení spadá.

Koneckonců hradní mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že Gerlocha si prezident Zeman vybral jako kandidáta do Ústavního soudu, neboť je excelentní odborník. A nic jiného hlava státu neposuzuje. Tedy kromě docentů Fajta a Ošťádala, na nichž mu vadí kdeco, ale jejich erudici ani on nezpochybnil.

Když Ovčáček argumentuje, že prezident bdí nad tím, aby se profesorem nestal třeba bývalý člen ÚV KSČ, je namístě uchechtnutí. Exministr zemědělství Miroslav Toman starší, který dostal od Zemana Medaili Za zásluhy, to pravda tak daleko nedotáhl, na XVII. sjezdu KSČ ho zvolili jen kandidátem členství tohoto nejvyššího stranického orgánu. Jestlipak by ho Zeman jmenoval profesorem?