Prokop do nich řadí znalost jazyků, schopnost ovládat počítač a také okruh lidí, kteří jsou vám ochotni pomoci, když máte nějaký problém. Absolvent tříletého učebního oboru je na tom z tohoto pohledu hůř než člověk maturant víceletého gymnázia.

Je pro společnost žádoucí, aby k takovémuto dělení docházelo? Představuje dvanáct procent žáků osmiletých gymnázií skutečně baterii mimořádně talentovaných dětí? Nesmysl. Do značné míry to jsou potomci ambiciózních rodičů, kterým jde o vyšší socioekonomický status jejich dítěte.

Proto se při úterní debatě na Univerzitě Karlově tolik pozornosti věnovalo právě otázce šestiletých a osmiletých gymnázií. Pro snížení jejich počtu a možné rušení v horizontu deseti let se vyslovili jak ministr školství Robert Plaga, tak poslanci Kateřina Valachová (ČSSD) či Petr Gazdík (STAN).

Souzní s nimi i předseda Trikolóry Václav Klaus ml. Jako bývalý ředitel elitního soukromého gymnázia PORG došel v roli politika k závěru, že rozdělování dvanáctileté populace není žádoucí. Cílem je totiž mít co nejkvalitnější základní školy. Vyrovnávání rozdílů a posouvání všech směrem nahoru je to, oč by měla politická reprezentace usilovat.