To je zajisté logický argument, ale z mého pohledu je možná důležitější jiný, obecnější. I primus inter pares čili první mezi rovnými má lidské chyby. Přesto se jaksi předpokládá, že nejvyšší funkci ve státě zastává člověk moudrý, světa a života znalý, jehož absolutní prioritou je služba vlasti. V případě České republiky je prezident objektem deseti milionů lobbistů, kteří si přejí její prosperitu, úspěšnost, bezpečnost, udržitelnost.

Jako takový by neměl mít na zřeteli nic jiného. Zájmy jednotlivých miliardářů, cizích státníků, lidí z jeho okolí či oblíbených politiků, natož jeho vlastní, by mu měly být naprosto vzdálené. Každého soukromého lobbistu, který chce přes jeho osobu pomoci vlastní kapse, by měl vypoklonkovat. Což pochopitelně neznamená, že by neměl naslouchat názorům podnikatelů či zástupců profesních skupin, neboť potřeby mnoha z nich se kryjí s potřebami ČR. Je na něm, aby to posoudil. Od toho je prezident, navíc s nejsilnějším mandátem od voličů. 

Je správné ho nesnižovat jakýmisi zápisy do registru lobbistů. Obývá-li Pražský hrad někdo, o němž si myslíme, že by podobná hlášení podávat měl, pak to asi není člověk na svém místě.