Vstup obou zemí do EU pomohl tomu, že před dvaceti lety v podstatě skončil. Prostě tím, že se Severní Irsko v EU z pohledu Irů vlastně spojilo s Irskem, a probritští loajalisté mohli být současně spokojeni s tím, že stále jsou Velká Británie.

Není to zdaleka jediný takový územní spor, který se Unií otupil. Za všechny další je možné zmínit Jižní Tyrolsko a nejnověji třeba vyřešení sporu o Makedonii. Řešení, kterému pomohly také unijní aspirace Makedonců.

Zní to možná otřepaně, ale největší hodnotou Evropské unie je mír v Evropě. Jeho ohrožení brexitem to bohužel ilustruje.