Slovensko-česká spolupráce, jež je na obou stranách hranic brána jako „unikátní“ a skvělá věc, jde stejným směrem a často i dál než ta plánovaná francouzsko-německá. A Merkelová a Macronem mají dokonce co dohánět. Protože mizerně francouzsko-německy mluvící Francouz jako spolkový kancléř, toho asi bohdá nebude.

Z toho, že se Francouzi a Němci, kteří spolu v historii i za panování Karla Velikého v Cáchách tvořili společný stát, opět spojují, bychom měli mít radost. Nic nám nebrání, abychom se k nim v jejich sbližování připojili. Není ostatně důvod, když to dokážeme s obyvateli Horních Uher, abychom to nedokázali s bývalými obyvateli naší kdysi společné Svaté říše římské. Československo trvalo 74 let, zatímco v říši římské jsme byli osm století.