Je to všechno hysterie, kterou vyvolala šestnáctiletá dívka se zarputilostí a zápalem vůdkyně lidu? S klidem odpovězme, že není. Věda jednoznačně ukazuje, že podíl na oteplování planety Země má lidská výroba. Zvykli jsme si, že vědě je radno věřit. Nejenže na základě jejích výpočtů létáme do vesmíru a fungují computery. Bez ní by nebylo takových vymožeností, jako je kávovar nebo vysavač.

V poslední době ovšem přibývá lidí, kteří vědě nevěří. Čím dál víc si jich například myslí, že Země je placatá. Sebelepší výpočty je nepřesvědčí. Prostě mají svůj názor a basta. Podobně je to s těmi, kdo odmítají věřit v to, že člověk může ovlivnit globální oteplování. Země je placatá a otepluje se sama od sebe. Možná dostala horečku ta želva, která ji nese.

Ještě horší blouznění se nevyhnulo ovšem ani těm, kdo s vědou souhlasí. Z boje proti oteplování se nestalo náboženství, stalo se z něj něco horšího: Pokus o revoluci. Neochlazuješ dostatečně? Ke zdi! Ještě pořád těžíš? Na šibenici! Boji za záchranu planety má být podle ochlazovacích sršatců podřízeno vše: nejen hospodářství, ale i osobní životy. Zatímco víra v placatou zemi je šílenství neškodné, toto může škodit převelice.