Myslím, že ti, kteří úmysl uspořádat tento obřad označili za „šílený a nevkusný nápad“, „blasfémii neonormalizačního režimu” a “pokus zatáhnout náboženské a církevní symboly do politiky zemanovsko-babišovského populismu” se velice zmýlili.

Jsem rád, že spousta lidí, kteří možná nikdy v životě nebyli v kostele a o křesťanství prakticky nic nevědí, si připomněli, že vůbec existuje křesťanská víra, a že církevní poslední rozloučení se zesnulým je mnohem důstojnější než civilní obřad. A že se dozvěděli, že i jejich idol měl zjevně kladný vztah ke křesťanství a jeho hodnotám. Možná to aspoň některé z nich povede k zamyšlení a příklonu k víře?

Je mi líto, že počet věřících se v posledních několika desítkách let dramaticky snížil (zajisté i vinou církví samotných). Doufám, že se tenhle trend zase někdy obrátí a pro většinu Evropanů bude opět samozřejmostí účast na nedělní mši. Třeba k tomu trochu přispěje i ten Gottův pohřeb?

Václav Hořejší