Klepny rozšíří před svatbou o Chalídže, že není panna. Ženichova rodina, aby si zachovala čest, nechá ji proklepnout moudrými stařenami. Nebo dokonce starci. Ať je výsledek jakýkoli, tato procedura ponižuje všechny zúčastněné. Pokud se o ní civilizovaný člověk doví, zavrhne ji jako středověkou, barbarskou a tupou. Rozhodnutí brněnského soudce Malenovského je však přesně takové.

Martin Komárek
Glosa Martina Komárka: Maršálův striptýz

Právo a spravedlnost se od sebe někdy hodně liší. Kdyby rozhodovala spravedlnost, trvalo by líčení jednu minutu. Na závěr by byl Bartík odsouzen k tomu, aby se na své náklady omluvil ve všech médiích a neprodleně zaplatil pět milionů. Miloše Zemana totiž zlovolně pomluvil, aby ho poškodil před volbami. Žádat od prezidenta, aby doložil svůj zdravotní stav, je absurdní.

Tuzemské právo je často přísnější k obětem než k agresorům. Poškození se přetahují s nemocnicemi celé roky. Pomluvení jsou před tribunálem dále pomlouváni a odškodné bývá mizerné, pokud ho vůbec po letech vysoudí. Přitom několik rázných rozsudků v takových případech by mohlo změnit atmosféru v zemi k lepšímu. Soudci se často motají v právních kličkách a nenaslouchají svému srdci a rozumu. „Prezidentská prohlídka“ by tedy měla konečně přimět poslance, aby přepsali zákony ve prospěch poškozených.

Martin Komárek
Glosa Martina Komárka: Vyšší důchodový věk bude pro lidi plusem