Nedlouho před klimatologickým summitem byly zveřejněny tři prestižní vědecké studie. Nezávisle dokazují, že současná změna podnebí není jen výkyv, jakých bylo v historii přírody zaznamenáno mnoho. Oteplení je mnohem rychlejší a zasahuje větší část planety, než je běžné. Podezření, že se pod něj podepisuje i průmyslová civilizace, hraničí takřka s jistotou.

Výjimečně se v tom shodnou nejen vědci, ale i zelení aktivisté s vedením většiny nejvyspělejších zemí. Potíž je v tom, že účinný boj proti teplu je takřka nemožný. Bez ohledu na to, že k němu má lidstvo dost prostředků. Proč?

Jednak tu stojí společenská potřeba proti demokracii. Lidé by mohli přestat jezdit čudícími auty ze dne na den. Do měst dokonce z hodiny na hodinu. Nařídit jim to však nelze, pokud sami nechtějí. Mohou přistoupit na tvrzení veganů, že veškeré maso se dá nahradit rostlinami. Pokud bude však poptávka po stejcích, marný všechen povyk. Druhá věc: rychle se rozvíjející ekonomiky jako Čína a Indie poukazují na to, že mají právo dohnat vyspělý svět. Ten nabyl svého blahobytu ještě v „neekologické době“.

Při vší úctě k odůvodněným snahám zastavit teplo je takřka nemožné tyto skutečnosti změnit. Dějiny dokazují, že osobního bohatství a pohodlí si lidé cení nad záchranu světa.