Pokud to myslí vážně, bude střecha velkostroje jejich hřbitovem, protože nikdo nedokáže rychle zastavit uhelný průmysl a do konce tohoto století zajistit spravedlivý svět.

Odhodlání přežít na bagru zimu je obdivuhodné, ale zbytečně vyčerpávající. Doba uhelná na severu Čech už končí a lidé, kteří přijdou o práci, si na to zvykají.

Mostecko, kde se uhlí kutá od 18. století,má tři poslední doly. Jeden je na popud státu nevytěžený a v útlumu a promění se v další jezero. Zbylé dvě šachty ještě mohou těžit dál, protože uhlí zatím neumíme zcela nahradit čistějšími zdroji. Řešení hledá od léta vládní uhelná komise, v níž pracují i aktivisté.

Jejich kolegové z bagru by měli slevit ze svých požadavků, aby si zachovali zdraví a mohli měnit svět k lepšímu legální cestou, ne okupací cizího majetku. Alarmovat před jakýmikoliv exhalacemi je správné,ale nesmlouvavá anarchie budí nedůvěru.

Na prohlášení demonstrantů, kteří se označili za součást globálního antikapitalistického hnutí, je přesto něco inspirujícího. Tvrdí, že hájí i miliony lidí v chudých zemích, kteří trpí kvůli změně klimatu. Odstranit bídu chce ale také čas a hlavně klid na práci. Aktivisté to musí vědět, když ráno cvičili na bagru jógu.

Autor je redaktorem Mosteckého deníku