Je správné společně s dětmi vytvářet nová pravidla a zkoušet je s nimi v praxi, dokud se nevyladí. Zapojení žáků do řešení problémů proměňuje školní rutinu ve výchovné i vzdělávací dobrodružství, které posiluje kreativitu, odpovědnost i smysl pro dodržování pravidel. Naopak plošný zákaz chytrých telefonů ve škole by byl absurdní.

Bylo by úsměvné chránit mládež před digitální demencí, když se jí vnucují digitální žákovské knížky, digitální objednávky obědů či polytechnická výuka s robotikou, která má děti připravit na vstup do digitálních podniků. Generace dospělých, která prosadila nadvládu informačních technologií, si najednou hraje na křižáky, kteří chtějí zachránit Jezulátko ze spárů svých elektronických sítí.

Je zcela v pořádku nepovolovat mobily při výuce, kde by rušily výklad. Když je ale žáci používají o přestávce, nikdo by to neměl zakazovat. Podle výzkumu Fakulty sociálních studií MU Brno si přes polovina teenagerů ve školách pomocí telefonu dohledává věci potřebné k práci. To nesvědčí o demenci.

Autor je redaktorem Mosteckého deníku.