Politici sice často kritizují nízkou účast, ale výsledky voleb, poslední nevyjímaje, ukazují, že poměrně často střídáme ty, kterým dáváme svou důvěru. Volby tedy plní svůj účel. Politici vědí, že jejich funkční období je omezené a že chtějí-li pokračovat na postu, který zastávají, musí mít trvalou důvěru svých voličů. Jsou takoví, kterým se to daří. Ukazují, že dobré vládnutí lidé dokážou ocenit. Spokojení voliči pro změnu nehlasují.

Cesta, jak zapojit do voleb více občanů, je využít digitalizaci, kterou politici jindy tak rádi vzývají. Vždyť výraz „volební lístek“ už dávno nevystihuje to, co vhazujeme do uren. V Praze a v jiných velkých městech to byly hustě popsané slepené listy, které za subtilními volebními plentami ani nešlo rozevřít, natož v nich hledat ty, jimž jsme chtěli dát své hlasy.

Jak obtížné bylo pro volební komisaře hlasy na obrovských plachtách sčítat, je zřejmé z toho, jak dlouho letos oznámení výsledků trvalo. Digitalizace voleb by navíc vyřešila problém s hlasováním mimo bydliště včetně zahraničí. Čeho se politici bojí? Zneužití? Jestliže už běžně ovládáme své bankovní účty, a dokázaly to vyřešit všechny banky, aniž by se ztrácely peníze, nedokáže zabezpečení vyřešit stát?

Příštím volebním programem by měly být digitální volby. Schválně, která strana toto téma přijme za své?

Autor je novinář a publicista.