Jistě, opticky to je sympatická chybka. Když někdo počítá s dluhem 50 miliard a nakonec není dluh žádný, působí to dobře. Dokonce skvěle, když se to vysvětlí dobrou prací úředníků a lepším výběrem daní. A zamlčí se, že se příliš nestaví dálnice, rozvoj železnice také pokulhává a že o dostavbě jaderných elektráren se zatím jen vyprávějí pohádky. O ekologicky šetrné energii ani nemluvě.

Cožpak si neuvědomují, že touto nezodpovědnou politikou dělají z rozpočtu, údajně jednoho z klíčových zákonů země, pouhý cár papíru?

Ještě horší je, že tyto ministerské omyly probíhají v době, kdy se ekonomice daří nesmírně dlouho. Podniky jedou na maximum, bez práce je nejméně lidí v historii, a výběr daní je tedy přirozeně také na maximu.

Co ale bude dál? Jaké chyby ministerstva nás čekají, až to všechno začne klesat? A že to nejspíš bude brzo!

Můžeme připomenout tragickou rozpočtovou práci za Miroslava Kalouska. V jednom roce se počítalo se schodkem necelých 40 miliard a pamatujete si, jak to dopadlo? Konečný účet byl minus téměř 200 miliard. Reakce byla rychlá a špatná - zvýšení DPH na potraviny, což kromě jiného otevřelo cestu k pádu tehdejšího systému. Paní ministryně Schillerová i celé ANO by si to měly nastudovat, aby nedopadly stejně.