Není tomu tak!

Podobný, lživý argument se objevuje vždy tehdy, když některé skupiny touží rozložit fungující (byť třeba problematicky) systém. Připomeňme, že tato rozpočtová lež patřila k hlavním argumentům kampaně za vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Na všech autobusech byly vylepeny plakáty, že denně Britové do Unie pošlou desítky milionů liber. A tyto peníze by mohly být použity doma.

Tedy překládejme: lépe. Británie ještě z EU ani nevystoupila a už nyní všichni vědí, že v rozpočtu bude peněz méně. A ty desítky miliard, které se „ušetří“, nedokážou vyrovnat propad příjmů, který odchod z Unie přinese.

Většina lidí se s tím nechce smířit, ale takto svět zkrátka nefunguje. Když někdo říká, že můžeme přestat platit své závazky, a tím ušetříme, tak lže. Je jen otázka, zda lže nevědomě, nebo tak činí z hlouposti. Ale pořád to je lež.