Předně termín sociální bydlení se přestal po-užívat a nahradil jej termín dostupné bydlení. Zdánlivě drobný, ale zásadní posun. Sociální byty měly být určeny k řešení dehonestujících podmínek řady lidí, kteří končí na ulici často zbytečně. Například matek samoživitelek a jejich dětí, jimž sociální systém nedokáže zajistit důstojné bydlení.

Stanislav Šulc.
Glosa Stanislava Šulce: Nova: Peníze až na druhém místě

Naproti tomu dostupné bydlení zahrnuje také možnost podporovat „záslužné“ profese typu učitel, lékař či hasič. V zásadě nic proti tomu, až na to, že takto modelovaný zákon určitě pomůže lékařům a učitelům a na lidi v existenční nouzi se opět všichni vykašlou. Ostatně na ulici jsou přece z vlastního rozhodnutí nebo vlastní vinou.