Výše závazku je klíčová nejen pro obranyschopnost republiky, ale i pro nutnost dlouhodobého plánování vyzbrojování naší armády. Je přece logické, že vedení Armády ČR musí na několik let dopředu znát své rozpočtové možnosti, aby mohlo plánovat nákupy armádního vybavení. Podíváme-li se na přípravu rozpočtu na příští rok, závazek pravidelného zvýšení rozpočtů na obranu v něm, bohužel, nevidíme, což opět komplikuje obranyschopnost České republiky.

Proti této nezodpovědnosti vlády stojí naopak každoroční zodpovědnost části obyvatel naší země, kteří se dobrovolně hlásí do tzv. „aktivních záloh“ Armády České republiky. Přihlásit se může každý bezúhonný občan ČR, kterému je mezi osmnácti a šedesáti lety. Aktivní záloha se využívá především pro doplňování ozbrojených sil během stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo například při živelních katastrofách. Aktivní zálohy české armády mají dnes přes 3000 příslušníků, přičemž jejich počet se za poslední tři roky téměř zdvojnásobil (!).

Aktivní zálohy tak sice nemohou nahradit bojeschopnost naší armády, jsou ale jistojistě černým svědomím této vlády, které udělují lekci ze zodpovědnosti.

Autor je senátorem za ODS

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.