Již před sto padesáti lety napsal Frederic Bastiat slavnou útlou ekonomickou knížku „Co je a co není vidět“, která popisuje druhotné dopady „správných“ rozhodnutí.

Zkusme si tedy představit, že snížíme konzumaci masa a „přehodnotíme celý řetězec výživy a budeme se více orientovat na zeleninu a obilniny“, jak píší vědci z IPCC. To znamená, že musíme snížit či zrušit chovy skotu a prasat. Důsledkem bude, že lidé, kteří byli v tomto segmentu zemědělství zaměstnáni, přijdou o práci, firmy specializované na živočišnou výrobu zkrachují. Nevadí, stát v takových případech platí zemědělcům dotace za „nevyprodukovaný produkt“. Ale jsou i jiné důsledky. Již dnes si stěžují jiní ochránci klimatu, že v půdě chybí organická hnojiva, která stabilizují půdu proti erozi a umožňují jímat vodu.

Nebudou-li krávy, čím budeme hnojit pole? Chemií? To zas vylučují jiní ochránci klimatu. A z čeho vyroste zelenina a obilniny, nebudou-li pole hnojena? A co bude s trávou, s biomasou na pastvinách a loukách, nebudou-li krávy? To již nebudou pastviny a louky, které jsou například charakteristickým prvkem jihočeské krajiny? A uvědomili si vědci z IPPC, že s kravami zmizí také mléko a sýry? A tak dále, a tak dále… Již zmíněný ekonom Bastiat shrnul své poznatky do jedné věty: Používat zdravý rozum! 

Autor je senátorem za ODS

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.