Tehdejší členské státy unie nás přijaly do svého klubu a umožnily nám podílet se na rozhodování o společné evropské budoucnosti. Česko se v Evropské unii od té doby stalo plnohodnotným politickým hráčem a posílil tak i jeho hlas na mezinárodním poli.

EU od té doby projevila soudržnost a zaznamenala mnoho úspěchů, o nichž se však tolik nemluví. Prošla také mnohem viditelnějšími a složitými krizemi. Složitějším se stal i okolní svět. Přesto je zřejmé, že EU je stále tím hlavním evropským mírovým projektem, který je pro nás v dnešním nebezpečném světě nenahraditelný.

Přes kritiku odpůrců EU, kteří jsou obvykle hlasití, ale nepřichází s žádnou alternativou, je většina Čechů, konkrétně 56 procent, v Unii spokojena. Tento hlas zdravého rozumu české veřejnosti svědčí o tom, že lidé o Unii přemýšlí a uvědomují si její důležitost i výhody.

Když Česko do Evropské unie vstupovalo, šlo vedle symboliky také o prosperitu a budoucí bezpečnost. Doufali jsme, že vstup do Evropské unie pomůže zacelit jizvu mezi evropským východem a západem z dob železné opony. Tato očekávání se z velké části naplnila, což dokládají statistiky růstu životní úrovně, řada investic, které k nám přitekly, nové ekonomické příležitosti pro naše firmy, jazyková vybavenost zejména mladých, jimž se otevřely západní univerzity.

Vstupem do EU Česko získalo přístup na evropský trh, kam své výrobky i služby vyvážejí české firmy, a kde lidé nakupují zboží bez celních přirážek. České republice se dnes daří ekonomicky dobře a možnost uplatňovat české výrobky od Lisabonu po Helsinky k tomu přispívá zásadním způsobem. Naše ekonomika jako celek vyváží 84% své produkce do jiných členských států - bez cel a administrativních překážek.

Díky odstranění bariér na evropském trhu, ale  i hranic v rámci Schengenského prostoru, mohou čeští občané volně cestovat do zemí Evropské unie jen tak na dovolenou nebo třeba za prací, přičemž jim jsou garantovány rovné podmínky a příležitosti. Přes hranice proudí potřebné investice. Tzv. „čtyři svobody“, které tyto benefity shrnují, se staly motem českého předsednictví v Radě EU.

Nepřehlédnutelný je příliv evropských dotací, díky kterým je ročně realizováno množství nových objektů, infrastrukturních staveb, památek, škol a školek, krajinářských a ekologických projektů a mnoho dalšího. Projekty z evropských peněz se staly součástí naší každodennosti, obklopují nás a prakticky každý má z některého z nich užitek.

Evropská unie dlouhodobě finančně přispívá na mnoho dalších aktivit, mezi něž patří například studentská výměna Erasmus+ nebo různé zahraniční rekvalifikační programy. Česko za dobu členství v Unii získala 1307 miliard korun a odvedla do rozpočtu EU 565 miliard korun. Celkově jsme tedy v plusu 741 miliard korun.

EU se pro nás stala platformou pro prosazování našich ekonomických, obchodních a politických zájmů nejen v unii samotné, ale i ve světě. Dnes je Česko spolutvůrcem evropské legislativy, na níž se podílíme skrze naše volené zástupce.

V řadě oblastí jsme si v posledních letech bolestně uvědomili, že svět se od doby našeho vstupu do Evropské unie změnil. Aby byla evropská integrace i dále úspěšná, bude zásadní navrátit Evropanům pocit bezpečí a výrazně pokročit v mnoha oblastech ať už se jedná o překlenování stále existujících rozdílů životní úrovně v různých částech Evropy nebo zvládnutí migračního tlaku, kterému bude Evropa nepochybně čelit i v budoucnu.

Patnáctileté výročí je nejen příležitostí ohlédnut se zpět a bilancovat, ale i k zamyšlení nad tím, co od Evropské unie chceme do budoucna. Právě nyní stojíme před volbami do Evropského parlamentu, na které naváže formování nové Evropské komise.

Proto nyní probíhá na evropské úrovni debata o tom, jaká by Unie měla být a kam by měla směřovat. Chceme takovou Unii, která bude v rámci svých pravomocí pro občany a podniky vytvářet prostředí prosperity, férovosti, bezpečí a sociální konvergence. Budoucí podobu unie můžeme a chceme ovlivnit.

Pro vládu je evropská politika prioritou a občané mají příležitost se na podobě EU podílet mnoha způsoby, mimo jiné účastí ve zmíněných volbách do Evropského parlamentu. Evropská unie není nic cizího, není to jen „Brusel“ a není daleko. Evropská unie jsme my.

Autor je ministrem zahraničí ČR.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.