Uznejte, že tohle je úkol po manažera nejvyšší kvality. Většinou si s tím musí poradit úplně každá žena, máma, babička. Seřadí si úkoly podle priorit a největší úsilí soustředí tam, kde by jejich nezvládnutí zavánělo rodinnou kalamitou. 

Tak si říkám, proč podobně nepostupují naši politici. Například z výroční zprávy České školní inspekce se vyloupla jasná slabá místa, na něž je nutné se zaměřit. Nejsou to kupodivu bezplatné školní obědy, slevy na jízdném či poloprázdná učiliště.

Je to zbytečně rozsáhlý objem učiva, neschopnost oddělit podstatné vědomosti od těch, které není nutné dětem rvát do hlavy, zastaralé metody výuky, při nichž žáci nejsou vtahováni do získávání znalostí, a v neposlední řadě dlouhodobé opomíjení socioekonomického postavení rodin. Je prokázané, že rodinný status a sociální kapitál mají přímý vliv na studijní výsledky žáků. 

Tikající bomba

Nejhůř jsou na tom ve všech ukazatelích děti na Karlovarsku a Ústecku, eventuálně v Moravskoslezském kraji. Je to tak jednoznačný fakt, že jen slepá nebo ignorantská politická reprezentace by s tím nic nedělala. Jenže ta naše nedělá. 

Neexistuje žádný speciální program pro tyto regiony zaměřený na metodickou pomoc učitelům či sociálním pracovníkům. Nejsou do nich vysíláni speciální pedagogové a psychologové, aby dané oblasti pozvedly. A tak v blahobytném Česku tikají bomby sociálního neklidu, roste podhoubí budoucích voličů extremistických stran a odmítačů zpanštělé Prahy a Bruselu. 

Hněv lidu

Podobná situace je v otázce liniových staveb (D1 především) nebo dostupnosti bytů. Jen intelektuální nemehla nechápou, že naštvanost lidí nepramení z ořezávání hodnot liberální demokracie, utahování smyček kolem veřejnoprávních médií, vykazování neziskových organizací nebo z extravagantních výroků hlavy státu a výletů premiérova syna.

Skutečný hněv davů koncem roku zažil francouzský prezident Emmanuel Macron, protože chtěl zvednout ceny pohonných hmot a zrušit milionářskou daň. Suverénní maďarský vůdce Viktor Orbán zažil horké chvilky kvůli možnému uzákonění až 400 přesčasových hodin. Teprve to přivedlo Maďary na náměstí. Ruskému vládci Putinovi klesly preference, neboť posadil pozdější odchod do důchodu. 

Otevřít hlavy

Andrej Babiš sice postavil svůj politický úspěch na umném naslouchání voličským náladám, ale podstatné věci zatím není schopen řešit. Pokud si mladí lidé nemohou za rozumnou cenu pořídit bydlení, po tuzemských silnicích se nedá jezdit a ve školách se učí jako za Marie Terezie, může se odpor dostavit docela nečekaně, ale o to intenzivněji. 

Jsem přitom hluboce přesvědčena, že největším národním bohatstvím jsou otevřené hlavy, tedy schopnost o všech sděleních, informacích, názorech přemýšlet. Nepřebírat je jako hotovou věc, ale podrobit je kritickému zkoumání. 

Každý kantor, který tuhle dovednost dokáže v dětech probudit a učinit ji trvalou součástí jejich životů, by si zasloužil minimálně stejný plat jako špičkový chirurg. Zlámané kosti lze narovnat, ale zabedněné myšlení je trvalý malér, který může způsobit nebezpečné společenské pnutí. 

Je to ovšem ošemetná cesta, po níž se vydávají jen mimořádní státníci. Lidem totiž vadí nízké platy, hrbolaté silnice a malé penze, ale občanům i to všechno ostatní, co na ně vrchnost zkouší.