A rozumně stavět za současných poměrů nejde, ať už stavíte rodinný domek nebo dálnici. Získat povolení na zbudování bytového domu trvá pět let. V případě dálnice je to neuvěřitelných třináct let. Už jsme si na tu necivilizovanost zvykli…

Nový stavební zákon, svatý grál Babišovy vlády, je před závěrečným třetím čtením. V poslední verzi, která je předkládána poslancům, jistě není dokonalý. Experti na stavební právo se však shodují na tom, že přednosti převažují nad nedostatky. Odstraní nekonečné obíhání úřadů, bude se podávat jediná žádost. Protistrany se nebudou moci odvolávat znovu a znovu, bude platit jedno rozhodnutí. A úřady dostanou závazné lhůty.

Šíbování ministry a řízení státu

I když si nelze dělat iluze o křepkosti naší státní správy, stavební řízení, až dosud u nás jedno z nejdelších na světě, se zkrátí. Drobným domkářům to ušetří kus jejich života a v důsledku také zlevní budoucí bydlení. Zemi to pomůže konečně modernizovat infrastrukturu a přiblížit ji evropské úrovni.

To vše je ovšem v ohrožení. Poslanci budou nyní hlasovat o desítkách pozměňovacích návrhů. Mnohé jsou vedeny skupinovými zájmy a chtějí výsledný zákon vykleštit. Zaštiťují se často bojem proti nekontrolovanému bujení domů. Ničemu takovému však poslední verze vládního návrhu neotevírá dveře. I druhá námitka je lichá: prý je nový zákon byrokratický. To je absurdní. Nic nemůže být byrokratičtějšího než současná žebrota o povolení. To by podle nových pravidel šlo získat snadněji.

Piráti šli dokonce tak daleko, že navrhují zamítnutí celého zákona. To do určité míry ukazuje, kam tíhne jejich srdce: než riskovat, že některé stavby vzniknou bez dohledu zelených organizací, obcí a „starostlivých“ sousedů, raději nestavme vůbec, nebo pomalu, draho a trapně. Pokud by se Piráti měli s takovým přístupem ke správě země podílet na vládě, tak nás ochraňuj Bůh a svatý Václav.

Hamáček povede ČSSD do voleb. I do sněmovny?

Rozumnější poslanci by si měli uvědomit, jak důležitý zákon schvalují. Pokud by byl rozmělněn „tvořivými“ návrhy, nebo dokonce zcela odmítnut, může to v postcovidové době zemi doslova zmrzačit. Očkování je cestou, jak se dostat z koronavirového pekla. Zkušenosti z mnoha zemí, zejména pak z USA po velké krizi, ukazují, že stavění je cestou, jak se dostat z hospodářské krize. Pokud je zákon protistavební, a ne stavební, léčení se zoufale povleče. Jako očkování, když je málo vakcín.