Máme však fakta, která mohou zpochybnit jen lidé typu Ilony Csákové či Václava Klause staršího:

 • nakazilo se u nás přes milion lidí
 • umřelo téměř sedmnáct tisíc
 • v nemocnicích je jich o něco méně než šest tisíc
 • intenzivní péči jich potřebuje kolem tisícovky
 • denně přibude mezi osmi a deseti tisíci případů
 • několik týdnů počet čerstvě nakažených a počet pacientů v nemocnicích výrazně neklesá ani neroste
 • úmrtnost v posledních dnechu nás patří k nejhorším na světě
 • ve všech těchto ukazatelích je zde situace o hodně horší nežv sousedních zemích.

Ministr Blatný mluvil o tom, že hrozí kolaps. Hned se ozývají právem hlasy: jaké zhroucení, když je pacientů v nemocnicích přece jeno tisícovku méně než v listopadu či v prvních týdnech ledna?

Nestačí lidi žádat, o disciplínu, další zákazy a tresty jsou prostě potřeba

Ministr rozpor zdárně nevysvětlil. Vládě se prostě vysvětlování nedaří, na to už jsme zvyklí.

Je však nasnadě: jsme v zákopové válce s epidemií jako u Verdunu. Frontová linie se nehýbe. Mrtvía vyčerpaní jsou však jen na naší straně. A máme-li pokračovat ve vojenské terminologii: jak my, tak nepřítel spoléháme na zázračné zbraně. Ta naše, očkování, je likvidační, ale pomalá. Virus má k dispozici sice nevražedné, ale ďábelsky rychlé mutace.

Pokud se tedy nepodaří výrazně omezit šíření nemoci, je jisté, že covid sice prohraje válku, ale vyhraje bitvu. Na naší straně budou další stovky, spíše tisíce mrtvých lidí. A mnozí z nich umřou pravděpodobně zbytečně, protože se jim nedostane pomoci. Nemocnice hrdinně vydržely dva nápory způsobené neodpovědností vlády. Třetí by už přestát nemusely.

Co má tedy stát ještě v kapse?

Covid: Žalují čísla na vládu?

Mnoho toho není, ale jsou to věci ověřené a vyzkoušené v zemích vyspělejších, než je ta naše.

 • omezení pohybu na cesty do práce, na nákup a jednu procházku denně (v mírnějším případě se smíte vydat do okruhu x kilometrů od obydlí)
 • zákaz potkávání lidí i v rámci širších rodin. Spolu smějí být jen příslušníci jedné domácnosti
 • povinné respirátory v hromadné dopravě a vnitřních prostorách
 • odstrašující pokuty pro ty, kdo pravidla porušuj nebo k porušování navádějí.

Nechceme-li znovu vypínat celou ekonomiku, musí vláda, jakkoli je to bolestné, tato opatření v nějaké podobě co nejdříve zavést. Každý den otálení znamená další mrtvé.