K Janu Blatnému: Ministr ve funkci nezáří. Kdyby prosadil přísnější uzávěru včas, nemlely by teď nemocnice z posledního. Ale cožpak není tím, kdo řídí boj proti pandemii přímo premiér? Sám se k tomu několikrát přihlásil. Osobně po světě shání léky, rozhoduje, jak distribuovat vakcíny. Jestliže se Blatnému nedaří, pak je Andrej Babiš, který nese přímou odpovědnost za loňské podzimní selhání, mnohem neúspěšnější.

K schvalování Sputniku: Výčitka vůči ministrovi i vůči ředitelce SÚKL Ireně Storové je nepřípadná. Všechny evropské státy se shodly na tom, že budou používat jen vakcíny schválené Evropskou lékovou agenturou. Nedávno to potvrdili i naši nejvyšší představitelé. Ministr i ředitelka tedy jen konají svou práci. Látka, která neprošla tvrdým zkoumáním, se sice může jevit nadějně, ale není jasné, zda je bezpečná. Nemění na tom nic maďarský a slovenský partyzánský dovoz.

Ke Sputniku samotnému: Kdyby se o něj Miloš Zeman zasazoval v lednu, mělo by to asi smysl. Tehdy bylo schválených vakcín méně, než kolik bylo potřeba. Teď už není pochyb o tom, že jich bude dostatek. Jde spíš o to, abychom vytvořili dostatečné kapacity pro samotné očkování.

Při vší úctě k prezidentovi tedy argumenty nemluví v jeho prospěch. Zdá se, že tvrdě prosazuje ruské zájmy v Česku a v Evropě. A hledá zástupné oběti za premiéra, kterého přes všechny prokazatelné chyby stále podporuje.