A v tomto punktu stát fatálně selhává. Míst ve školkách zvláště pro batolata je málo. Dětské skupiny, v nichž se denně schází přes 14 tisíc kluků a děvčat, jsou z velké části placeny z evropských peněz (měsíční příspěvek na dítě činí 9800 korun). Kvůli ukončení této formy dotace se připravuje novela zákona, podle níž financování zčásti převezme stát, ale vyšší částku budou muset hradit i rodiče. Navíc přibude spousta hygienických pravidel a děti starší tří let by do skupin mohly chodit jen výjimečně. Školky zároveň přišly o chůvy, které tam měly pracovat automaticky, pokud by byla zachována povinnost přijímat dvouleté děti.

Zkrátka mateřinky jsou přeplněné, 24 a více dětí ve třídě není výjimkou. Učitelky jsou přetížené a obce jako zřizovatelé si s tím nevědí rady. Logickou cestou je proto široká podpora jeslí, ale také profesionálních pečovatelek, na jejichž práci by stát mohl rodinám přispívat. Pokud nenastane průlom, zůstane Česká republika skanzenem Evropy, kde ženy zůstávají často proti své vůli tři až čtyři roky u plen.

Kalouskova mise