Každoroční slovní bitvy o letní čas by byly komické, kdyby v sobě neměly přesah. Proč legrační? Pokud cestujete někam dál, jako třeba paní Markéta Pekarová Adamová, je posun daleko větší. A přece se s tím musíme vyrovnat a jako ona hned jet na plný výkon

Ostatně kdo v noci pracuje nebo ponocuje za účelem činností obyčejně považovaných za příjemnější než práce, rozhodí si biorytmus mnohem víc, než když se mu dvakrát za roka automaticky posunou hodiny v mobilu.

Další paradox: I Evropská unie už naznala (a to je co říct), že ona přehozená hodina energii nespoří. Takže celá změna je k ničemu. Jenže členské země se začaly hašteřit, jestli zimní, nebo letní čas. Jako by letní čas existoval a nebyl to jen inženýrský výmysl. Proč nezměnit měření úplně?

Francouzští revolucionáři se zbavili feudálního kalendáře a rozdělili den na deset hodin a hodinu na sto minut. Brzy je to přešlo. Ale dnes se vážně nemusíme řídit pohyby planet.

Dlouhá tisíciletí potřebovali zemědělci vědět, jaké období nadchází. Teď už to není k ničemu. Proč tedy třeba rok trochu nezkrátit, aby měli školáci delší prázdniny? Tedy kdyby byly zachovány stejně dlouhé měsíce. Taková důkladná reforma času by mohla zaměstnat nejlepší mozky lidstva. Rozhodně by z takového korektního času museli být vyškrtnuti různí proroci, od jejichž činů nebo narození se odvíjí začátek letopočtu.

Jiná zajímavá věc: Kolika zbytečností, jako je letní čas, se v životě držíme zuby nehty? Covid například ukázal, že v mnohých povoláních není nutno chodit do práce. Proč jsou děti známkovány od jedné do pěti, když je to nespravedlivé? Proč prezident sídlí na Hradě, když nemáme monarchii. A tak dále.

Zrušme tedy už provždy nesmyslný letní čas a zkusme uvažovat, jaké jiné stereotypy zcela zbytečně ještě dodržujeme.