Lékař není sluha

Internetová atmosféra ohledně komplikování práce lékařů mi přijde vážně nesnesitelná. Do studia investuju nespočet času, nervů a peněz. Vážně to není tak, že vysoká škola sama generuje lékaře, kteří se z nějakého důvodu mají automaticky stát sluhy společnosti v nefunkčním systému.

Ministerstvo dělá poslední dobou vše, aby co nejvíc studentů odradilo od práce v ČR, kde zároveň musím fakticky pracovat na 1,5 – 2,0 úvazku, což stejně dlouhodobě dělat nejde a je to nezákonné. Rozhodně si nenechám žádným ministrem nařídit, jak dlouho a kde budu pracovat. 

P.K.

Studují u nás zadarmo

Doktor u nás studuje zdarma. Jinde splácí studentské půjčky. Nechápu, proč by mělo být neetické, aby po dostudování měl lékař odsloužit 4 roky. Já bych navrhla 10 let. Nebo uhradit poměrnou část, jako je to všude venku normální, když už je potřeba stále srovnávat. 

L.K.

Lékař je absolvent jako každý jiný

Jednoznačná odpověď: Stát nemá bránit lékařům v odchodu do zahraničí. Protože existuje dost jiných vysokých škol, jejichž absolventi za prací do zahraničí odcházejí, a nikoho to nepohoršuje. Takže je docela úsměvné vztekání se a pohoršování právě nad odchodem absolventů lékařských fakult. Ať jdou a proč ne, když je doma neumíme ohodnotit a jejich náročnou práci zaplatit. 

L.S.

Síla nepřinese řešení

Podobná silová „řešení“ nikdy nepřinesla nic dobrého… Než řešit příčiny, tak ministr zvolí cestu zákazů a rozkazů?! Takové „manažerské“ řízení jsem vždy z duše nesnášela a vždy mě to motivovalo tak akorát k odporu a vzpouře. Tento návrh je jen důkazem naprosté bezradnosti a neschopnosti pana ministra. 

V.Š.

Nikdo nechce otročit

Já myslel, že chceme lékaře v našich ordinacích a na našich sálech. Ovšem podle této „medicíny“ je mít nebudeme. Nikdo to nebude studovat, aby dělal jednu z nejtěžších škol, aby pak za malý plat několik let otročil. Do toho se nikdo nepožene. 

V.T.

Všechno uhradit

Pokud lékaři odcházejí, měli by uhradit celé studium.

J.V.

Může za to Babiš

Ne, stát má dělat vše pro to, aby lékaři zůstali legální cestou. Jenže dokud bude v čele státu stát trestně stíhaný manažer a pomocník StB, budou utíkat všichni. Kmen ANOitů dělá vše pro odchod nejen mozků, ale i ostatních. 

L.B.