Před sedmi lety měla ministryně pro místní rozvoj z hnutí ANO k dispozici 7,5 miliardy korun, za něž se mělo do roku 2023 postavit 5000 sociálních bytů. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu se kvůli nezájmu žadatelů v průběhu let snížila částka z příslušného operačního programu na 4,5 miliardy korun. Když se dokončí vše, co se podle projektů rozestavělo, získá ubytování 2212 rodin.

Proč o dotované bydlení není rvačka? Například kvůli „nejistotě právního prostředí vyvolané neexistencí zákonao sociálním bydlení či vysoké administrativní zátěži“. Jak je možné, že si politici neumějí spočítat, co je pro republiku výhodné?

Kateřina Perknerová
Poučení ze Zemanova vývoje

Že se mnohonásobně vyplatí investice do asistentů pedagoga pro děti ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí nebo do urychlené výstavby dostupných bytů. Bez nesmyslných byrokratických obstrukcí. Ty se týkají i aktuálních žádostí o dávky v energetické pomoci.

Český stát svým občanům nevěří. Má potřebu je neustále prověřovat a šikanovat. Nemůže se pak divit, že vydává obrovské částky na to, aby jim pomáhal ze dna, kam je dostávají exekuce a dluhové pasti, ale i nemožnost flexibilně se stěhovat za prací. Kde by asi tak bydleli?