Spousta občanů musí stornovat již zaplacené zájezdy, rodiče se musí postarat o své školou povinné děti. Restauratéři a hoteliéři počítají ztráty, někteří pořadatelé kulturních akcí možná zkrachují. Není ale zbytí.

Ministři se chovají odpovědně a profesionálně, až na pár detailů jim nelze nic vytknout. Teď je přesně ta chvíle, kdy musí jít politika stranou a všichni by se měli chovat jako pasažéři na jedné lodi. Těch, kteří k tomu přistupují nejen odpovědně, ale také příkladně, je hodně. Hlásí se stovky mediků, kteří chtějí vypomáhat v nemocnicích. Herci a budoucí učitelé nabízejí pomoc při hlídání dětí.

Skauti roznášejí potraviny starým lidem. To jsou dobré zprávy o stavu České republiky ve stavu nouze. Avšak čím víc se bude prodlužovat období, v němž budou omezena občanská práva a svobody, tím nervóznější lidé budou. Každý preventivní krok, který přepracovanost nebo hysterii utlumí, je proto vítaný. Týká se to především personálu zdravotních a sociálních zařízení, k němuž bychom měli být vlídnější než kdykoli předtím.