Osm let za rituály s ayahuaskou, nápojem šamanů. Trest pro manžele Kordysovy vzbudil vlnu kritiky. Podle odborníků není ayahuasca návyková. Naopak, její požívání může vést k osobnostnímu růstu. Shoda mezi kapacitami je v tomto velmi vysoká.

Člověk ale nemusí mít tituly před jménem a za jménem, aby žasl, případně upadl v rozhořčení. Osm let vězení, s takovým trestem většinou neodcházejí ani ti, kdo zneužívají děti. Z hlediska přirozeného citu pro spravedlnost je znásilnění dítěte bez pochyby mnohem děsnější čin než prodej nápoje. Navíc dospělým lidem, kteří jej chtějí, a jsou ochotni zaplatit.

Z hlediska soudu ale vše vypadá jinak. Manželé se obohatili kupčením se zakázanou látkou. A zákon, ten zní jasně. Za takový čin nabízí sazbu od osmi do dvanácti let žaláře. Náš právní řád nedává soudci mnoho možností, aby vynesl jiný trest. Považovat ho proto za nelidu by také nebylo spravedlivé.

Martin Komárek
Alkohol, cigarety, marihuana

Jak z toho ven? Národní koordinátor protidrogové politiky Jindřich Vobořil předložil jen před pár dny plán, který počítá i s dekriminalizací „měkkých“ drog. Je to přístup, který souzní s celosvětovým trendem. Omamné látky nemají být trestány a zakazovány šmahem, ale podle skutečné nebezpečnosti. A ta je v případě „šamanské rostlinky“ malá nebo nulová.

Manželům Kordysovým to však nepomůže. Byli potrestáni podle platného zákona, který vědomě porušili. Z toho důvodu je i případná prezidentská milost problematická. Potrestaní se mohou ještě dovolat k Nejvyššímu soudu. Je to zdlouhavé a bolestivé.

Trest, který je zjevně v rozporu se smyslem pro spravedlnost, by však mohl mít nakonec jeden dobrý výsledek: Změnu špatných zákonů.